CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH h&A ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI HUYỆN HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH h&A ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI HUYỆN HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH h&A ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI HUYỆN HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH h&A ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI HUYỆN HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH h&A ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI HUYỆN HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH h&A ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI HUYỆN HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH h&A ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI HUYỆN HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH h&A ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI HUYỆN HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH

Sáng 21/1/2024, huyện Hương Khê tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và lễ ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài của huyện.
Tham gia hội nghị, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A ủng hộ số tiền 150 triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Theo đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã tham gia lễ kí kết biên bản ghi nhớ, thoả thuận hợp tác đầu tư với Ủy Ban nhân dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận