Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Ngày 28/8/2023 đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A đã bàn giao thiết bị y tế tặng cho Bệnh viên đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh với tổng trị giá 25 triệu đồng:

01 máy Monitor theo dõi sản khoa.

01 xe cáng cứu thương.

01 bàn sinh sản khoa.

Hy vọng rằng, phần quà nhỏ này sẽ hỗ trợ được phần nào đó những khó khăn của Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Hà Tĩnh trong công tác phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

 

Thuyhtt

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận