CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH H&A HÂN HẠNH TÀI TRỢ GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG TP ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG - CÚP VTV8

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH H&A HÂN HẠNH TÀI TRỢ GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG TP ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG - CÚP VTV8
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH H&A HÂN HẠNH TÀI TRỢ GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG TP ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG - CÚP VTV8
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH H&A HÂN HẠNH TÀI TRỢ GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG TP ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG - CÚP VTV8
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH H&A HÂN HẠNH TÀI TRỢ GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG TP ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG - CÚP VTV8
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH H&A HÂN HẠNH TÀI TRỢ GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG TP ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG - CÚP VTV8
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH H&A HÂN HẠNH TÀI TRỢ GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG TP ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG - CÚP VTV8
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH H&A HÂN HẠNH TÀI TRỢ GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG TP ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG - CÚP VTV8

Sau 5 năm gián đoạn, giải đua thuyền quy mô nhất TP Đà Nẵng trở lại. Đã có 20 đội thuyền đến từ Quảng Nam và Đà Nẵng đăng ký tranh tài. Giải khởi tranh từ 7 giờ 30 ngày 2-9-2023 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 cùng các hạ tầng số của VTV8 gồm website VTV8, fanpage VTV8, youtube VTV8.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận